Aloha

Min service är att fungera som en kristallin portal och erbjuda transformerande tjänster som bjuder in till bredare förståelse och ett förkroppsligande av din unika själssignatur. 

Tidigt i livet var jag medveten om att jag endast för tillfället besökte den mänskliga dimensionen och längtade ofta hem till “stjärnorna”.

År 2015 följde jag inre guidning som tog mig till Kauai, Hawaii. Där kopplades jag ihop med mina LeMUriska och galaktiska själsaspekter och kunde återigen minnas mitt själsuppdrag och nära samarbete med den kristallina realmen. Sedan dess har jag utfört planetärt energiarbete på olika platser i världen och rest tillbaka till Hawaii för nya nedladdningar och aktiveringar.

Med mig i ryggen har jag 15 års praktiserande av holistisk arbete, bl a som massageterapeut och växtbaserad kostrådgivare. Jag är även mamma där ett nära och medvetet föräldraskap står i fokus. Under ett par år levde jag med min familj i Peru och fördjupade mig i personliga utveckling med plantmedicin i Amazonas.  Att förlägga om mitt yrkesmässiga till mer renodlat energiarbete kändes som ett naturligt steg då det är på energiplanet jag känner mig som mest kraftfull i mitt arbete.

Något som ligger mig extra varmt om hjärtat är att väcka liv den nordiska själen från en lång tids sömn. I vårt nordiska arv finns stark magi och en vetskap hur man samarbetar med naturen och dess cykler, en kraft och mystik jag väver in mitt arbete för att binda samman och skapa medvetenhet om de olika realmer som moder jord håller. 

Att samskapa med naturen och mineralriket som översättare av dess frekvenser till ett mänskligt varande fyller mitt liv med lekfullhet och glädje. 

Therese “Nordic Skye Rose”  

When we embrace life, start listen and follow the voice of our Heart, we begin to sing our own unique Soul song, and the path unfolding infront of us, surely becomes very interesting and magical. Suddenly we become the path itself.”

pleiadian alignment, plejaderna, crystal grid, energy work on maui, starseed, stjärnfolk, starseed volunteer, crystalline consciousness, kristaller stockholm, kristallhealing, kristallterapi, köpa kristaller
Mt Haleakala Maui, HI – Pleadian Gateway Maj 2017
Callanish Stones, Yttre Hebriderna – 8/8 2020