Current Status
Not Enrolled
Price
Closed
Get Started
This course is currently closed

I denna kurs lär du dig hur praktiskt (aktivt och riktat) energiarbete kan se ut i samarbete med Moder Jord och hennes olika inneboende realmer av naturväsen, elementarer, devariket, drakar osv.

Vi alla har unika specifika gåvor inom oss som ska komma till användning nu för att återknyta bandet mellan människan och naturen.

Genom olika övningar lär du dig att förstå hur just ditt kommunikations system och dina mediala gåvor kan tolkas in.

Du får en guidad meditation för att aktivera ljuskoder inom dig själv.

Du lär dig att arbeta med upprättandet och placering av det nya kristallina nätverket runt Moder Jord och plantera kristaller i jorden. Det nya kristallnätet är mycket specifikt för de tider vi lever i och hjälper till att grunda de nya kosmiska energierna och supportar i vår uppstigningsprocess.

Arbetet kan även komma ske på det gamla nätverket runt Moder Jord, en del av detta nät är Ley-linjesystemet, där man kanske rensar och reparerar skadade delar av nätverket. Det kan vara helande platser av kosmisk kraft som har stängts av, t ex kyrkor, kullar, stencirklar osv. När ley-linjer möts skapas en vortex, en energivirvel. Man kan se det som akupunkturpunkter av jordens meridian system. Vad som än händer på en vortex virvel skapar en energi som kommer att spridas ut över jordens energinätverk och påverka alla andra fysiska platser.

Vi är inte bara passiva observatörer, vi är skaparna av det nya, och leylinjerna är oss tillgängliga att använda för omprogramering och placering av en högre frekvens.