Current Status
Not Enrolled
Price
Closed
Get Started
This course is currently closed

Sacred Lovemaking

Vardagspolaritet, man kliver aldrig ur uppvaktandet. Vikten av att det finns toapapper, glödlampor hemma, betydande för ens sexliv. 

Mannen leda kvinnan till avslappning genom att tillföra närvaro, hon tar då emot 

När mannen tar initiativ behöver kvinnan lita på honom å låta honom leda de båda till njutning 

Hur man lockar men inte hur man möts

Hämta energi från bekräftelsen i sexighet förföra 

Att uppleva sin divinity i kroppen, embraca kroppens njutnings förmåga, att känna sin själs essens genom varje cell 

Välkommen på denna praktiska workshop in i ett nytt sexuellt varande och uttryck. Fördjupning, guidning och support där du lär dig att skapa en sexuell energi som matchar din sanna väsen och blir ett autentiskt uttryck för din kropp, hjärta och ande.

Det är en livslång övning som sätter vår sexuella och erotiska energi i mitten av våra liv på ett transformerande, närande och upplyftande sätt.

Det handlar inte om prestanda, teknik eller om att bli ”sexuella mästare eller guruer”. Det handlar om att lära sig att skapa en sexuell energi som matchar din sanna väsen och blir ett autentiskt uttryck för din kropp, hjärta och ande.

Det är tillgängligt för alla som vill utnyttja livskraften i våra kroppar och andar och använda denna anslutning för att uppleva pulsen i livet och kärleken.

Det lär sig att leva på ett sätt som respekterar och hedrar moder jordens cykler, månens cykler, makten i kosmos.

Helig sexualitet lär oss hur vi kan leva i visdom och harmoni med alla levande varelser, vilket gör vår värld till en friskare och mer kärleksfull plats

  1. Sexuell bakgrunds programming 

Göra sig fri från rädsla, skuld och skam. 

Where does sexual fear, guilt and shame originate from in your life? Does it stem from mainstream education, constrictive beliefs in your family, or religious beliefs?

Womb fördjupning: sexuellt övergrepp, tidigare brukande av sin kropp för att fylla tomrum, få bekräftelse eller känna trygghet 

  1. Kroppssyn

Dölja sin kropp under tonårsutveckling, jämförelse, samhällspåverkan

Kuken

  1. Utforskande av skuggsidor

Tillåtelse av skuggsidor, att inte trycka undan utan låta sig uppleva och äga dom, leva ut, men vara i safe container, det är farligt med sexuella skuggor, att trycka undan, kan hämma oss sexualitet, de föds ur egna trauman övergrepp dominans. Tar sig uttryck i självskadebeteende. Finns en önskan att känna sig kränkt och dominerad. Behandling med terapeut, bejaka och möta sin skugga utan judgement, läka traumat, bli bunden. När det maskulina varit i överkant, karriär kvinnor som behöver släppa kontroll. 

Japan har ej mkt beröring men skev sexualitet

  1. Njutning – Först med sig själv så den kommer inifrån, sen i möte med annan som förstärkning

Tight pussy vs aroused and open, hon ska vara svullen inte muskulärt trång

  1. Orgasm

Först på egen hand, sedan med annan

Olika typer och skillnader, klitoris vs vaginal

  1. Mäns sexualitet – vilket håll kommer dom ifrån, för att få en feeling av compassion 

Skam och skuld kring hur mainstream sexualiteten ser ut, prestation

  1. Möte med annan

Att skapa connection och djup

Att bli avslappnad, skala av stress, massage (nestor)

Eye gazing, ceremony, andningsövning 

Cirkulera energin, mannen ger kvinnan somrar till hjärtat och ger till baka, dra upp energin – hålla djupet

Slow down, hitta connection, å håll kvar den höga uppkopplingen vid tempo ökning

Att känna sig tömd vs påfylld

  1. Kommunikation – Med vilken energi kommer mannen, vad tillför han

Full närvaro utan dömande, låta känslor komma upp, tillåta uttrycka å dela med sig, sann intimitet

Ta emot inte tappa fokus på sig själv, känna tidspress 

Män njuter av att man njuter

  1. Njutningslandet – Det finns inget mål, bara ett möte närvaro, njut av resan
  1. Worhipping av beloved – Ge på ett feminint mjukt sätt, för att öka sensibiliteten, smekning, massage 

When you know what your boundaries are and how to assert them healthily, you’ll be able to show up in your relationships with a sense of self-worth and value that teaches others how to attune to you physically, verbally, emotionally and energetically.  This week you’ll be learning how to move beyond the fear of rejection or losing love, by honouring yourself and speaking your authentic ‘Yes’ and ‘No’. This means no longer holding resentment, anger and fear in your body from doing things you didn’t really want to do.  This means speaking your truth through healthy communication, which is essential for deep trust and intimacy in and out of the bedroom. 

WORSHIPPING THE BELOVED

Tantric massage is an ancient healing tool that is profoundly healing, spiritual and erotic. It can give us an experience of our essential nature and can be just as transformative for the giver as it is for the receiver.
With Tantric massage intention is everything. You’ll be guided with teachings and techniques to  feel the devotional space of fully showing up for someone in loving presence, without any agenda, to let love, intimacy and intuition flow. This will open the scope for incredible transformation, tenderness, connection and authenticity to be present, which is one of the greatest gifts that can be shared between two lovers.

What is Sacred Sexuality? 

It is a life-long practice that puts our sexual and erotic energy in the center of our lives in a transformative, nourishing and uplifting way.

It is not about performance, technique, or about becoming “sexual masters or gurus”. It is about learning to create a sexual energy that matches your true essence and becomes an authentic expression of your body, heart and spirit.

It is accessible to everyone who wants to tap into the life force within our bodies and spirits and use this connection to experience the pulse of life and love.

It is learning to live in a way that respects and honors the cycles of Mother Earth, the cycles of the moon, the power in the cosmos.

Sacred Sexuality teaches us how to live in wisdom and harmony with all living beings, making our world a healthier, more loving place.