Intensivkurs

Dipl. Kristall- & Energiterapeut

Stockholm 16-19/6 2022

Alla nivåer välkomna, inga förkunskaper behövs

En komplett kurs för dig som direkt vill börja erbjuda energibehandlingar, eller använda som komplement till redan befintlig holistisk verksamhet.

LÄggning av kristaller på kroppen

Lär dig hur du skapar individuella läggningar som balanserar och aktiverar ljuskroppens energicenter

Aktivera dina mediala gåvor

Lär dig hämta subtil information och samtala med den kristallina realmen och dina multidimensionella guider

Kraftfullt energiarbete

Lär dig att på energiplanet arbeta med olika platser, på människor och djur, en planetär nivå eller med olika tidslinjer

Intensivkurs Dipl. Kristall- & Energiterapeut

Alla nivåer välkomna, inga förkunskaper behövs

En grundläggande och praktisk “hands on” kurs där du lär dig skilja på kristallernas olika frekvenser, aktivera och utforska dina mediala förmågor för att hitta ditt unika sätt att ge healing och arbeta på. Teori varvas med praktiska övningar där kursinnehållet och guidning anpassas i största möjliga mån utifrån varje deltagares medvetandenivå och tidigare erfarenheter av energiarbete.

Pris: 10 500 SEK (inkl moms) Vegansk lunch, kompendium och diplom ingår.

Datum: 16-19 juni Kungsholmen, Stockholm + 2 efterföljande online kvällsträffar där datum bestäms inom gruppen.

chakra balansering, kristallhealing stockholm, kristallterapi stockholm
Kristallterapi Stockholm

Kursinnehåll

Kristaller & stenars olika egenskaper
Kommunikation med kristallerna
Energihygien
Scanning av energifält
Balansering och aktivering av ljuskroppens energicenter
Kristallterapi på distans
Etiskt energiarbete 
Kristallgrids
Symptom behandling
Planetärt energiarbete
Samarbete & assistans från andra realmer

“Kristallhealing, genom specifik layout på kroppen, är en av de mest avancerade och effektiva metoderna för att rensa auran, frigöra emotionella trauman och återföra en person till sin egen inre kraftkälla och högsta sanning”