Tomtar och Vättar

Tomtar Vätte Skogsmagi

Tomtar är väktare av energicentra, leyliner och skyddar undervegetationen. Deras uppgift är att se till att energin längs leylinjerna hålls fri. De kan också pumpa upp energin i ledningarna för att göra dem mer kraftfulla vid vissa tider på året. Vissa fåglar har också tomtar som sina andliga väktare, speciellt då dom flyger längs med leylinjerna. Tomtar finns var som helst där det finns jordenergistrukturer.

Tomtar är kopplade till jordelementet. När tomtar kommunicerar med dig har de mycket visdom att förmedla, särskilt när det gäller energilinjer och kunskap om jordens energi.

Tomtar är energiaktiverare och väktare av hemlig kunskap. Dom kan uppmanas att förmedla jordens energihemligheter och hjälpa till med aktivering av heliga platser och att ta emot nedladdningar av uråldrig kunskap. Finns i skogarna, kullarna, dalgångarna och runt stora stenar där dom gömmer sig i hopp om att en dag bli erkända för vad dom är och vad dom gör här på planeten jorden.”

Tomatarnas uppgift är att förankra jordenergin och skicka ut den till de andra elementalerna runt omkring. Tomtarna aktiverar också energilinjer och håller dem fria för att jordens energi ska flöda runt jordklotet. Ofta är de väktare av heliga platser som är uppbyggda av energicentra och de hjälper alverna att ta hand om undervegetationen. Tomtarna har tillgång till många jordhemligheter och är ett klokt element att bli vän med och arbeta med.

Kanaliserat meddelande från Gnomes

“Vi tomtar som väktare av energilinjerna är mycket bekymrade över blockeringar som orsakar leylines av mänsklig byggnad, gruvdrift och skogsbruk, när inhemska träd inte planteras. Leylines runt om i världen är för närvarande förorenade och ofta blockerade vilket gör att markens vibrationer sjunker och mindre tillgänglig energi jordenergi för de andra elementalerna som bor på den orten. För att läka leylinerna och bli vän med oss Gnomer sitter ute om möjligt eller inomhus kommer att göra och visualisera kraftfullt starkt vitt ljus som färdas längs underjordiska sömmar och energiskt rengör energilinjerna och centra. Vi Gnomes är energiaktiverare och hemlighetsvaktare. Vi kan uppmanas att förmedla jordens energihemligheter och hjälpa till med aktivering av heliga platser och att ta emot nedladdningar av uråldrig kunskap. Hitta oss i skogarna, kullarna, dalgångarna och runt stora stenar för här gömmer vi oss i hopp om att en dag bli erkända för vad vi är och vad vi gör här på planeten jorden.”