Sessioner

Stockholm eller distans

När stjärnkoder i vårt DNA låses upp och aktiveras, kommer förståelsen om varför man valt att leva just nu. Vem man är och unika gåvor blir tydligare. Man hittar hem igen, själsligen.

Sessionerna tillför

  • återkoppling till ett naturligt uttryck
  • större förståelse för dig själv och din livsväg
  • klarhet av riktning och sann mening i livet
  • kalibrering av samtliga energikroppar
  • avprogrammering av gamla mönster, triggers och känslor
  • balansering av nervsystemet och kroppens energicenter
  • integrering och förkroppsligande av inre visdom
  • medvetande expansion på ett andligt och personligt plan
  • assistans i uppbyggandet av en mer autentisk version av dig

Kristallterapi

120 min inkl Soul Guidance : 1700 SEK (Stockholm eller på distans)

Distans session 75 min: 1100 SEK (inkl kanaliserat meddelande från ljusteam + bild på layout)

Sessionerna tar form individuellt och fokus läggs på det som är av vikt i nu momentet. Dina guider är alltid närvarande för assistans och förmedlar budskap.

Ibland är sessionen av aktiverande karaktär och därmed kraftfullt expanderande för den andliga utvecklingen, speciellt om man gjorde en inre resa under en längre tid och är redo för att ta emot en större del av sig själv.

Andra gånger ligger fokus på den personliga utvecklingen för att skapa balans i emotionella- & mentala kroppen, samt frigöra blockeringar i energifältet för att skapa ett flöde. Resultatet blir en känsla av frigörelse med en större förståelse av det vi möter i livet.

I en kristallsession förbereds du energimässigt för åtkomst till finjusterade kosmiska frekvenser och för att aktivera din ljuskropp ytterligare så mer av själsessensen kan ta plats i din mänskliga form.

Vid en distans session intar du meditativt tillstånd under den första timmen då det arbetas i ditt energifält och din personliga kristall layout skapas. Har du bokat en session inkl soul guidance så hörs vi efter sessionen och vi går igenom informationen som kom fram, du har också möjlighet att ställa frågor till dina personliga guider.

Soul Guidance

75 min – 1100 SEK (Stockholm eller på distans)

Ett själsguidande samtal som skapar tydlighet kring nu momentet och riktning i livet.

Du får hjälp med att navigera på din andliga väg, nuvarande livssituation eller i stora övergångar. Vi tittar närmare på var du känner dig stagnerad/fast, nuvarande känslomässiga och mentala programmeringar och hur du skapar ett mer naturligt flöde till din livsupplevelse.

Intentionen med själsguidningen är alltid att vägleda dig till att vara en självförsörjande energi stadie, att du ska få känna dig levande och fri med öppet hjärta, och skapa en djupare förståelse av dig själv.

Ämnes förslag: Starseed, Empath/Narcissist Dynamic, Multi-Dimensionality, Understanding Karmic Imprints, Soul Contracts, Soul Connections, Sacred Sexuality & Womb Healing

Quantum Healing Hypnos

Tema förslag: Galaktiska civilisationer, Framtida tidslinjer, Jordsligt uppdrag, Stjärnfamilj